پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اهداف فصل اول:
بررسی فرایندها به هنگام حل شدن یک اسید در آب
تعریف اسید وباز طبق نظریه لوری –برونستد
مفهوم خود یونش آب
مفهوم PH
اسیدهاوبازهای متداول
مفهوم عبارت ثابت تفکیک اسید
مفهوم ثابت تفکیک باز
ارتباط قدرت اسیدی با ماهیت پیوند
مفهوم اسید وباز طبق نظریه لویس
بازها مزه تلخ ویژه‌ای دارند0
در اثر تماس با بازها احساس لیزی می شود0
بازها موجب آبی شدن رنگ لیتموس می شوند0
با بسیاری از نمکهای فلزات واکنش داده ورسوب تولید می‌کنند.
کار کردن با HClمایع سخت ونامطلوب است0
HClمایع رسانای بسیار ضعیف الکتریسته است0
محلول HClخشک در بنزن رسانای الکتریسته نیست0
افزودن فلز فعالی چون روی به محلول HCl در بنزن هیچ شاهدی دال بر واکنش شیمیایی به دست نمی دهد0
HCl در آب بسیار انحلال پذیر است که می توان آنرا به وسیله فواره هیدروژن کلرید نشان داد0

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

خرید آنلاین